ترموکوپل صنعتی CA 1001

جستجو در مطالب سایت

سایر محصولات


آخرین مطالب

اندازه گیری دما > ترموکوپل > ترموکوپل صنعتی CA 1001

ترموکوپل صنعتی CA 1001

این ترموکوپل به طور خاص برای برنامه های کاربردی سنگین سنجش درجه حرارت مانند آون، ماشین آلات و محیط های صنعتی طراحی شده است که در آن با توجه به محیط سخت صنعتی دارای ضمانت عمر طولانی سنسور میباشد.

Protection tube

Construction                                     Closed-end tube, diameter 9mm  

Material                                             SS 316 - (Wst 1.4401)Insertion

length                                                 "L" Customer to specify

Process connection                         1 / 2" BSP

 

Connection head

Model                                                "B", according DIN 43729

Material                                             Cast aluminium

Cable entry                                       M20 x 1.5  cable gland

 

Sensing element

Type                                                   MI 1025

Construction Replaceable             springloaded

Diameter                                           6 mm

 Length "E"                                        E = L + 45 mm

Material                                             SS 316 - (Wst 1.4401)

 

Element

Calibration                                        K, T, J, E, N, U or LFor

duplex                                                KK, TT, JJ, EE, NN, UU or LL

Accuracy                                            According IEC 584-1 / DIN 43710

Options                         

Transmitter  4-20mA                       In-Head Transmitter, standard or ATEX Explosion proof.

Swing-Cover head                           DAN. Transmitter direct mounted on measuring insert.

High Swing-Cover head                  DAN-H. Transmitter in cover. Insert with ceramic block..